Warszawska Kolej Dojazdowa

Warszawska Kolej Dojazdowa – model Pesa Mazovia EN95-01

Zostaliśmy zaproszeni przez Marad Design do współpracy przy projekcie karoserii nowego modelu dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Genezą, a zarazem inspiracją dla zaprojektowania i zbudowania tzw. EN95 były ówczesne elektryczne zespoły trakcyjne, produkowane do 90 roku. Chęć wykorzystania wcześniejszych doświadczeń, posłużyła jako baza do budowy lekkiego, niepaliwożernego taboru. Mazovia to skład przeznaczony do przewozu pasażerów na liniach zasilanych napięciem 600V. Pociąg zbudowano z 4 wagonów połączonych przegubowo, w sposób zapewniający pasażerom swobodne przejście między wagonami w czasie jazdy. Wagony skrajne zaopatrzone są w kabiny maszynisty, a drzwi zamontowano po obu bokach  – zatem skład jest dwukierunkowy. Wyposażona w wygodne miejsca siedzące, kolej jest w stanie pomieścić w swych siedziskach 150 pasażerów, a w sumie z miejscami stojącymi, zapewni komfort aż 500 podróżnym. Wnętrze składa się z czterech członów stanowiących jedną przestrzeń. Przed rozpoczęciem produkcji wykonano prototyp w skali 1:1.

Informacje o projekcie

Warszawska Kolej

Rok: 2004

Inwestor: Marad Design / PESA

Kategoria:  Wzornictwo

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad wdrożeniem do produkcji

W zespole: M. Adamczewski, M. Berlińska, J. Szymański