Siedziba LPP

Modernizacja i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Łąkowej

Opracowany projekt budowlany ma na celu dostosowanie istniejącego budynku o walorach zabytkowych do aktualnych potrzeb jego właściciela, którym jest firma LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku. Ten przemysłowy, modernistyczny budynek wzniesiony w latach 1924-1927 mieścił początkowo znaną fabrykę wyrobów tytoniowych. Obecnie budynek posiada niemal wyłącznie funkcję biurową. Dostosowanie tego obiektu do współcześnie rozumianej funkcji biurowej i stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla ludzi młodych, zawodowo związanych z projektowaniem mody wymagało dokonania wielu przekształceń, w tym: nadbudowy kondygnacji IVp., czy budowy przeszklonej klubokawiarni.

Informacje o projekcie

LPP S.A.

Rok: 2012-2015

Kategoria: Architektura / Wzornictwo

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad realizacją

Nowoprojektowana kubatura zawiera też dodatkowe funkcje: rekreacji,wypoczynku, fitnessu, odnowy biologicznej, klubo-jadalni oraz biurowe.

Zakres opracowania obejmował także remont i docieplenie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w postaci elementów tzw. małej architektury: ogrodzenie, brama wjazdowa, wiata na rowery, wiata na śmietnik, portiernia, oświetlenie. Dla wykonania projektu modernizacji elewacji istniejącego budynku przyjęliśmy, że należy podkreślić charakter przemysłowy obiektu i stylistycznie spójną bryłę budynku m.in. przez utrzymanie istniejącego podziału pionowego i poziomego elewacji i zachowaniu plastyki okien istniejących. Otoczenie obiektu wypełniają elementy współczesne, określające nową funkcję tego obiektu, w harmonii z jego kontekstem historycznym.

Budynek biurowy LPP SA został laureatem Konkursu PZITB „Budowa Roku 2015”.