Muzeum Zamkowe w Malborku

Malbork w Prusach Królewskich

Wystawa zorganizowana jest w Zamku Wysokim w trzech dormitoriach oraz kościele zamkowym NMP. Celem wystawy historycznej według scenariusza Muzeum jest zaprezentowanie dziejów zamku malborskiego, należących do niego rozległych królewszczyzn żuławskich, miasta Malborka, województwa malborskiego oraz części diecezji pomezańskiej w okresie ich przynależności do Polski i funkcjonowania w ramach nowopowstałej prowincji Prusy Królewskie. Projekt Wystawy Czasowej obejmował aranżację przestrzenną dla ekspozycji 226 obiektów w tym: obrazy, rzeźby, dokumenty, mapy, ceramika, monety, tkaniny, militaria. Wszystkie obiekty posiadały szczególne wymogi: sposobu prezentacji, zabezpieczeń, dozowania światła, co zostało uwzględnione w projekcie. Projekt obejmował również zaprojektowanie systemu ścianek ekspozycyjnych służących ekspozycji jak i wydzieleniu podstref. System zaprojektowanych ścianek umożliwia ich modyfikację /zwiększanie lub zmniejszanie ich długości/ co daje możliwość ponownego zastosowania przy organizacji innych wystaw czasowych w przestrzeniach Muzeum. Integralna częścią tego projektu był projekt grafiki informacyjnej dla poszczególnych podstref i obiektów. Ścianki ekspozycyjne jak i niektóre ściany wnętrz dormitoriów pomalowano na kolory, nawiązujące do sztuki okresu staropolskiego. Zestawienie kolorystyczne zostało zbudowane w odniesieniu do naturalnych pigmentów: czerwieni żelazowej, zieleni chromowej, błękitu heliogenowego. Na wystawie nie zastosowano żadnych multimediów pozostawiając przestrzeń na indywidualną interpretację dzieł zwiedzającym. Celem projektu aranżacji wnętrza Wystawy Czasowej było zachowanie spójności zarówno formalnej jak i kolorystycznej z wielością i różnorodnością eksponatów oraz zobowiązującym, charakterystycznym wnętrzem historycznym Zamku w Malborku. Wśród prezentowanych zabytków największą grupę stanowią zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku (90 pozycji inwentarzowych oraz ponad 20 artefaktów archeologicznych – z krypty w kaplicy św. Anny). 25 polskich instytucji (archiwa, muzea i kościoły) użyczyło łącznie 73 zabytki. Użyczenia zagraniczne to łącznie 23 eksponaty głównie z instytucji państwowych Szwecji oraz muzeów z Niemiec.

Informacje o projekcie

Muzeum Zamkowe w Malborku

Rok: 2021

Inwestor: Muzeum Zamkowe w Malborku

Projekt: Studio 1:1

Kategoria: Wystawy

W zespole: Studio 1:1