Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu w Biskupinie

Jesienią wzięliśmy udział w konkursie rekomendowanym przez SARP, zakładającym zastąpienie istniejącego pawilonu wystawienniczego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie nową przestrzenią ekspozycyjną. Prezentujemy pracę konkursową na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założenia wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Chcąc podkreślić znaczenie tego miejsca dla zachowania dziedzictwa kultury polskiej w projekcie założono:

  • niekonkurowanie z rekonstrukcją zabudowań z czasów społeczności kultury łużyckiej;
  • rozczłonkowanie całego obiektu na kilka brył i nawiązanie do charakteru osady wiejskiej;
  • zachowanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy obiektami za pomocą szklanych łączników nawiązując do przejść pomostowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu;
  • zastosowanie asymetrycznych pochyłości dachu w nawiązaniu do asymetrycznego dachu chaty łużyckiej;
  • podkreślenie asymetryczności obiektu poprzez otwory wyjściowe do lobby muzeum w kształcie wysokich trapezów;
  • zachowanie modułowości opartej na siatce 8 m w nawiązaniu do szerokości chaty łużyckiej;
  • nawiązanie do charakteru osady obronnej z bramą i wieżą strażniczą poprzez zbudowanie wieży widokowej powyżej lobby;
  • zachowanie bliskiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym
  • zachęcenie do aktywności poza obiektami w przestrzeniach otwartych zewnętrznych
  • scalenie brył obiektu poprzez zastosowanie tego samego materiału w postaci kształtki ceramicznej na wszystkich elewacjach i dachach;
  • zastosowanie tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych;
  • zastosowanie lokalnych materiałów wykończeniowych pozyskiwanych w Polsce.

Informacje o projekcie

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu w Biskupinie

Rok: 2023

Projekt: Konkurs

Kategoria: Wystawy

Zakres: Projekt Koncepcyjny

W zespole: Studio 1:1