Kolekcja DOKI

Przez rzeczy staramy się poznać ludzi i ich historie.

Nowa kolekcja DOKI jest dopełnieniem naszej aktywności, w której łączymy nasze przekonania, doświadczenie projektowania, dając naszym klientom możliwość nabycia obiektów tworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naszym obiektem poznania nie są przedmioty a raczej rzeczy. Przez rzeczy  staramy się poznać ludzi i ich historie. Staramy się odpowiedzieć na ich tęsknoty. Inspiracją do tworzenia elementów naszej kolekcji są obiekty, które zbieramy, kolekcjonujemy. Staramy się tworzyć rzeczy o przejrzystej strukturze, chcemy aby były zrozumiałe, transparentne, uczciwe. Nasze obiekty niczego nie udają. Chcemy aby były trwałe, aby raczej dojrzewały, a nie starzały się. Projektujemy je odwołując się do tożsamości miejsca, kulturowej przestrzeni, w której przyszło nam pracować i żyć. Wszystko produkujemy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów w oparciu o możliwości lokalnych producentów, wytwórców. Staramy się wykorzystywać materiały rodzime, łatwo dostępne, zwracając uwagę na ich efektywne wykorzystanie. W naszej pracy takie same znaczenie ma: rzecz, to co ona oznacza i jaki ma wpływ na ludzi i otoczenie. Nadmiar rzeczy oddala nas od tego co istotne, od tego co stanowi sens życia i jego esencję. Ich brak jest dla nas nieznośny, nie potrafimy bez nich żyć. Mamy nadzieję, że projektowane i produkowane elementy naszej kolekcji zostaną dobrze odebrane, zrozumiane i zostaną z Wami na dłużej.  

Informacje o projekcie

kolekcja DOKI

Rok: 2017 - 2018

Inwestor: Studio 1:1

Producent: Studio 1:1

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Produkcja

Dowiedz się więcej na stronie: www.doki.com.pl