Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl

Właścicielem strony internetowej  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mamuszki 41 (80-178), NIP 9570518017, REGON 192638512, wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Wykorzystywanie plików cookies

Niniejsza strona internetowa  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez  Studio 1:1 plików cookies, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl. Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej  Studio 1:1.

O plikach cookies

Cookies to pliki wysyłane przez odwiedzaną przez użytkownika stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.).Informacje te są następnie wysyłane do strony internetowej za każdym razem, gdy przeglądarka żąda dostępu do tej strony. Dzięki temu strona internetowa ma możliwość identyfikacji i śledzenia przeglądarek internetowych. Pliki cookies  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl mogą być odczytane jedynie przez  Studio 1:1. Istnieją dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies  są usuwane automatycznie z urządzenia końcowego użytkownika (komputera, laptopa, tabletu i smartfona, etc.) po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) dopóki nie zostaną usunięte lub nie upłynie ustalony okres ich przechowywania. Pliki cookies  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies

Strona internetowa  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl używa plików cookies w następujących celach:

–   utrzymania niezawodności funkcjonowania strony internetowej,
–   uwierzytelniania umożliwiającego weryfikację użytkownika, a tym samym sprawne działanie serwisu,
–   konfigurowania funkcji i usług świadczonych przez stronę internetową,
–   lokalizacji i reklamy, co umożliwia dopasowanie informacji do użytkownika,
–   analizy preferencji użytkowników, pozwalającej na ulepszanie towarów i usług.

Google cookies

Strona internetowa  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej  Studio 1:1. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące strony internetowej  Studio 1:1, służą do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com /privacypolicy.html Strona internetowa  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl może publikować reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google, aby odzwierciedlić zainteresowania Klienta. Określenie owych zainteresowań odbywa się poprzez śledzenie przez Google zachowania użytkownika w całej sieci – za pomocą plików cookies. Przeglądanie, usuwanie lub dodawanie kategorii zainteresowań związanych z  przeglądarką użytkownika, jest możliwe za pomocą Menedżera preferencji reklam Google, dostępnego pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Rezygnacja z udziału w sieci partnerskiej Adsense jest możliwa pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html. Jednakże mechanizm rezygnacji także używa plików cookies, co w konsekwencji ich usunięcia z przeglądarki, spowoduje utratę decyzji o rezygnacji. Aby upewnić się, że rezygnacja jest utrzymywana w odniesieniu do danej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies. Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.). Zatem użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies strony  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl, określenia ustawień niektórych plików cookies strony  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl bądź blokowania lub usuwania plików cookies strony  Studio 1:1 – www.studio1do1.pl. W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie” za pomocą selektora przesuwnych. W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.