Pamięć USB

Urządzenia systemów kontroli

Czytnik przystosowany do standardowego portu USB to kolejne z szeregu urządzeń systemu kontroli, odnoszącego się do aspektów rejestracji m.in.: dostępu, czasu pracy czy naruszeń. Oprócz przystosowania obudowy do implementacji układu elektronicznego nasi projektanci skupili się przede wszystkim na formie i stylistyce tego urządzenia.

Informacje o projekcie

Czytnik USB

Rok: 2004

Kategoria: Wzornictwo

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad wdrożeniem do produkcji