Czytnik Roger

Urządzenia systemów kontroli

Współpraca z firmą Roger zaowocowała zaprojektowaniem szeregu urządzeń systemu kontroli, odnoszącego się do aspektów rejestracji m.in.: dostępu, czasu pracy czy naruszeń. Urządzenia tego typu muszą odznaczać się w szczególności dużą wytrzymałością, a także wzajemną spójnością w obrębie kształtu, koloru i użyteczności. Poniższy projekt obejmował zaprojektowanie czytnika zbliżeniowego wchodzącego w skład systemu kontroli.

Informacje o projekcie

Czytnik Roger

Rok: 2004

Kategoria:  Wzornictwo

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad wdrożeniem do produkcji

W zespole: J. Gołębiewski