Royal Collection – Nowy Koncept

Nowy koncept sklepów marki Royal Collection

W 2008 roku został otwarty pierwszy salon marki Royal Collection wykonany w nowym, opracowanym przez nas koncepcie. Podobnie jak inne salony marki Royal Collection jest to lokal wielkopowierzchniowy i zgodnie ze strategią firmy multibrandowy. Kilka renomowanych marek zestawionych w jednym wnętrzu wymagało szczególnego podejścia przy określaniu charakteru poszczególnych stref towarowych i jednoczesnego utrzymania spójnego obrazu całości.

Informacje o projekcie

Royal Collection Koncept

Rok: 2008

Kategoria: Sklepy sieciowe

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad realizacją