Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa

Projekt i realizacja łącznika budynków szkoły

Istniejące budynki szkół znajdują się w śródmiejskiej zabudowie Gdańska, w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Są to obiekty dziewiętnastowieczne zbudowane około 1880r. Od początku funkcjonowały jako budynki szkolne. Ślady na szczytach tych budynków wskazują na to że na poziomie piętra istniał łącznik pomiędzy obu budynkami. Niewielka powierzchnia działki zlokalizowanej w zabudowie śródmiejskiej nie pozwala również na ograniczanie jej powierzchni poprzez zabudowę. Uzasadnione było więc wykorzystanie pod zabudowę przestrzeni znajdującej się pomiędzy obu budynkami szkolnymi i wypełnienie jej łącznikiem. Nie ograniczyło to obecnego programu rekreacyjno-sportowego szkół, stało się nawiązaniem do historycznego istnienia w tym miejscu łącznika, a jednocześnie pozwoliło na poszerzenie funkcji w obu szkołach tj. gimnazjum i szkole podstawowej.

Informacje o projekcie

GASP

Rok: 2003

Kategoria: Architektura

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad realizacją