Europejskie Centrum Solidarności – System Orientacji Wizualnej

System orientacji wizualnej w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Projekt systemu orientacji wizualnej w obiekcie Europejskiego Centrum Solidarności. Zaprojektowany modułowy system miał spełniać dwa zadania. Pierwszym było oznaczenie i identyfikacja przestrzenna działów wystawy stałej oraz ich merytorycznej zawartości. Drugim - oznaczenie kluczowych obiektów i ciągów komunikacyjnych na terenie Centrum. Poza stylistyką budynku niezbędnym okazało się uwzględnienie jego nietypowej geometrii. Ściany w tym obiekcie pochylone są pod kątem 6,5 stopni, co wymagało dodatkowych rozwiązań dot. zawieszania poszczególnych elementów systemu.

Informacje o projekcie

System Orientacji Wizualnej Europejskie Centrum Solidarności

Rok: 2014

Kategoria: Wzornictwo / Projekty graficzne

Zakres: Projekt graficzny systemu