Europejskie Centrum Solidarności – Antresole

Zagospodarowanie przestrzeni antresol w budynku Europejskiego Centrum Solidarności
w Gdańsku

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni dwóch antresol w obiekcie Europejskiego Centrum Solidarności na poziomach +1 i +2, przy wejściach do sal Wystawy Stałej. Zaprojektowaliśmy wielkoformatowe, przestrzenne zabudowy na 6 ścianach szachtów instalacyjnych wraz grafiką spójną dla obu kondygnacji i napisem przestrzennym wykonanym z prętów zbrojeniowych przy wejściu głównym na wystawę. Dodatkowo stworzyliśmy też ławki, stoliki i stalowe kalendarium dostosowane do specyficznego charakteru tego obiektu.

Informacje o projekcie

Zagospodarowanie antresol Europejskie Centrum Solidarności

Rok: 2014

Kategoria: Architektura / Wzornictwo / Grafika

Zakres: Projekt koncepcyjny / Projekt wykonawczy / Nadzór autorski nad realizacją